Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 5

Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm học 2022-2023

Sáng 23/5/2023, tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh tổ chức cuộc họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm học 2022-2023.

 

Tham dự buổi đánh giá có các thành biên Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh, các tác giả đề tài sáng kiến. Ông Kiều Xuân Khiêm – Hiệu trưởng trường – Chủ tịch Hội đồng – Chủ trì cuộc họp

 

 

Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

 và các tác giả đề tài sáng kiến.

 

Trong năm học 2022-2023, có 04 đề tài sáng kiến đăng ký và trình bày báo cáo kết quả thực hiện đề tài sáng kiến năm học 2022-2023 trong sáng cùng ngày.

 

Sau khi các tác giả báo cáo trình bày kết quả sáng kiến trước Hội đồng, các thành viên Hội đồng đã thẳng thắn nhận xét, đánh giá, trao đổi, đề nghị các tác giả giải trình, bổ sung thêm các nội dung còn chưa rõ trong báo cáo kết quả sáng kiến. Trên tinh thần nghiêm túc xem xét cụ thể 3 yếu tố như: tính mới, khả năng ứng dụng và giá trị làm lợi mang lại của các sáng kiến, các thành viên Hội đồng sáng kiến đã phân tích rõ những ưu điểm của từng sáng kiến thỏa mãn các điều kiện để được công nhận sáng kiến.

 

 

 

 

Theo quy chế Hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh, sáng kiến được công nhận khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên tham dự họp hội đồng. 

 

 

 

Ông Kiều Xuân Khiêm – Hiệu trưởng trường – Chủ tịch Hội đồng – Chủ trì cuộc họp nhận xét, đánh giá đề tài sáng kiến

 

Kết quả có 04/04 sáng kiến đã đăng ký được Hội đồng thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Trường công nhận sáng kiến./.

Hồng Quyên

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0258 350 3356