Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 16

MÔ HÌNH CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG

Đoàn viên thanh niên Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh ra quân mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" bằng những việc làm thiết thực như: tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho HS; hướng dẫn, hỗ trợ HS ra vào trường trật tự, an toàn; nhắc phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định... Góp phần bảo đảm an toàn cho HS. Hiệu quả của mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" được Đoàn trường triển khai mang đến nhiều thay đổi tích cực, giúp cổng trường trở nên an toàn hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài và ảnh: THÚY MY

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0258 350 3356