Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 21

"TUÀN LỄ HƯỚNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI" NĂM 2018

       Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018  đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh của toàn trường.

 

      Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt được tổ chức hàng năm trong nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng, dân cư,  cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh của toàn trường về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; khẳng định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển bản thân.

 

        “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018” với 2 chủ đề: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”; “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt", diễn ra từ ngày 1/10 đến 7/10.

 

 

 

 

        Trong đợt học tập, nhà trường  phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; khuyến khích, vận động cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh tích cực đọc sách, báo, tài liệu,vv...nhằm nâng cao kiến thức cho bản thân; tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; liên kết với các Trung tâm học tập cộng đồng các xã tổ chức các lớp tập huấn với các chuyên đề trồng trọt, chăn nuôi cho người dân trên địa bàn huyện.

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0934 789 022