Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 40

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Do khắc phục hậu quả của cơn bão số 9. Phòng Đào tạo của trường thông báo cho học sinh nghỉ học 01 ngày (26/11/2018). Sau thời gian trên học sinh đi học lại bình thường.