Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 12

THÔNG BÁO KHẨN

Nhằm chủ động đối phó với  BÃO SỐ 6 và gây mưa lớn trên diện rộng. Nay nhà trường thông báo KHẨN như sau: Để đảm bảo an toàn do mưa - bão, học sinh toàn trường nghỉ học trong 02 ngày (từ 10/11 đến hết 11/11). Nhà trường sẽ có kế hoạch dạy bù sau. Trân trọng./.