Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 3

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Nhằm chủ động đối phó với ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI CÓ KHẢ NĂNG MẠNH LÊN THÀNH BÃO và gây mưa lớn trên diện rộng. Nay nhà trường thông báo KHẨN như sau: Để đảm bảo an toàn do mưa - bão, học sinh toàn trường nghỉ học trong 03 ngày (từ 30/10 đến hết 01/11). Nhà trường sẽ thông báo lịch học bù sau. Trân trọng./.