Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 2

LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI HÀNH VI VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả, vai trò của thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 09/4/2019, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh phối hợp với Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa mở lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019 cho hơn 100 đại biểu là các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh.

 

 

Bà Nguyễn Đình Hồng Loan – Phó trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Sở LĐ-TB&XH chia sẻ kiến thức tại hội nghị.

 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các nội dung: Kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới; Kiến thức về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Vai trò của tổ chức Đoàn, Hội sinh viên trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Kỹ năng lồng ghép giới trong các hoạt động ngoại khóa.

 

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

 

Thông qua hội nghị tập huấn, nhận thức về giới và bình đẳng giới của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh được nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016 về việc thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

                                                                                                                                                      H.A

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0934 789 022