Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 8

LỊCH HỌC CÁC MÔN CHUNG !!!!

Môn CHÍNH TRỊ: 7H sáng ngày 28/08/2017 tất cả học viên các lớp tập trung về Trường.

LƯU Ý!!!!
Những học viên nào CHƯA HOÀN THIỆN HỒ SƠ, vui lòng BỔ SUNG HỒ SƠ GẤP CHO NHÀ TRƯỜNG, NHỮNG GIẦY TỜ ĐƯỢC CÔNG CHỨNG CÓ ĐÓNG DẤU ĐỎ CỦA XÃ, PHƯỜNG MỚI ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ HỢP LỆ.

Quá thời hạn tiếp nhận bổ sung hồ sơ, những hồ sơ thiếu sẽ không được trúng tuyển!

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0934 789 022