Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 12

Ký kết chương trình phối hợp giữa Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện Khánh Vĩnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Khánh Vĩnh

         Ngày 26/4/2022, tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên huyện Khánh Vĩnh với nội dung ký kết: “Phối hợp trong công tác tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an giai đoạn 2021 - 2025”.

 

        Tham dự Lễ ký kết có ông Kiều Xuân Khiêm - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh; Ông Hồ Viết Duyệt - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Khánh Vĩnh; Ông Cao Xuân Thoại  - Bí thư huyện đoàn Khánh Vĩnh.

 

 

Quang cảnh Lễ ký kết

 

           Tại đây, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp; thảo luận các nội dung triển khai Chương trình phối hợp tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2021 - 2025; phân công nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

 

          Nội dung chương trình phối hợp bao gồm các nội dung: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về định hướng nghề nghiệp, lựa chọn nghề học và việc làm; thực hiện khảo sát nhu cầu học nghề và việc làm cho thanh niên; tổng hợp và cung cấp kết quả khảo sát cho các đơn vị liên quan phục vụ công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; hỗ trợ kết nối việc làm cho thanh niên.

 

 

Lãnh đạo các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp

 

            Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025 các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành các nội dung đề ra tại Chương trình phối hợp: 100% thanh niên chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự được tuyên truyền định hướng nghề nghiệp, tư vấn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, thông tin vị trí việc làm của từng ngành nghề, giới thiệu việc làm. Hàng năm thực hiện khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của thanh niên để thực hiện hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên./.

P. Đào tạo - Quản sinh

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0258 350 3356